Jakie kompetencje powinien posiadać architekt? 0

architekt

Architekt to prestiżowy zawód, który wymaga szerokiej wiedzy na różnych polach i wielu umiejętności. Od profesjonalizmu architekta zależy nie tylko estetyka zaprojektowanego budynku, ale także bezpieczeństwo jego użytkowania. Sprawdźmy, jakie kompetencje powinien mieć dobry architekt.

Kompetencje podstawowe

Żeby starać się o zatrudnienie przez biuro architektoniczne należy ukończyć studia z zakresu architektury i urbanistyki. To podstawowa czynność, która uprawnia do wykonywania zawodu architekta. Projektowanie architektoniczne wymaga wyobraźni przestrzennej, stosowania technik rysunku i obsługi specjalnych programów. Wszystkie te umiejętności, kandydat powinien posiąść, a ich znajomość będzie musiał udowodnić podczas egzaminu teoretyczno-praktycznego.

Kompetencje dodatkowe

Chęci i nauka nie wystarczą żeby być dobrym architektem. Przedstawiciele tego zawodu powinni mieć wrodzony zmysł estetyczny i talent. Dodatkowe umiejętności, jakie należy przyswoić to wiedza z zakresu psychologii i socjologii. Architekt musi bowiem dużo rozmawiać z ludźmi, potrafić ich słuchać i zrozumieć ich potrzeby oraz umieć je zaadoptować do rzeczywistości, tak, by projekt odpowiadał ich gustom.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *