Interpretacja badań termowizyjnych 0

badania termowizyjne

Badania termowizyjna to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod kontroli powykonawczej. Co istotne, jest to metoda nieinwazyjna, a dodatkowo bardzo skuteczna, co bez wątpienia wpływa na częstotliwość jej wykorzystywania. Warto jednak pamiętać o tym, że w badaniach termowizyjnych ważny jest nie tylko sprzęt i umiejętne przeprowadzenie całej procedury. Równie istotna jest interpretacja uzyskanych w czasie badania wyników.

W jakich warunkach należy przeprowadzać badania termowizyjne?

Prawidłowa interpretacja wyników badań termowizyjnych możliwa będzie jedynie w przypadku, gdy zostaną one przeprowadzone w odpowiednich warunkach oraz z zachowaniem zasad, które dokładnie określone zostały w normie PN-EN 13187. Niezwykle istotne dla powodzenia badań jest poprawne przyjęcie współczynnika emisyjności badanych materiałów. Jest to wartość określająca zdolność wybranego ciała stałego do emitowania promieniowania podczerwonego, mieszczącego się w zakresie od 0 do 1. Im współczynnik bliższy jest 1, tym badanie termowizyjne jest łatwiejsze do przeprowadzenia, a uzyskane w ten sposób wyniki dokładniejsze.

Analiza badania termowizyjnego

Podstawowa analiza wyników badania termowizyjnego polega na interpretacji barw występujących na wykonanym termogramie. W zależności od przyjętej palety barw miejsca charakteryzujące się zróżnicowaną temperaturą powierzchni w stosunku do pozostałego fragmentu obiektu mają inną barwę (im większa jest różnica temperatur, tym bardziej wyraźnie kolory różnią się od siebie). Przeprowadzający badanie termowizyjne musi przyjąć odpowiednią paletę barw, która w późniejszym etapie znacząco ułatwi przeprowadzenie efektywnej analizy uzyskanych wyników.
Pomiary termowizyjne poddawane są analizie również na podstawie rozkładu temperatury. Według specjalistów to kryterium jest nawet ważniejsze niż skala barw. W ocenie stanu ochrony cieplnej budynku należy wyznaczyć temperaturę w punkcie poddawanym analizie. Dodatkowo przydatne będą informacje o temperaturze minimalnej, maksymalnej oraz średniej na obszarze poddawanym analizie.
Analiza badania termowizyjnego może być prowadzone również przez porównanie otrzymanych w czasie badania wyników z termogramem wzorcowym, określonym między innymi normą PN-EN 13187. Jest to metoda analizy mająca tyle samo zwolenników co przeciwników przede wszystkim ze względu na to, że przy dużym zróżnicowaniu technologii powstawania budynków znalezienie odpowiedniego wzorcowego termogramu nie jest zadaniem prostym.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *